Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”

Od kilkunastu już lat, w związku z przynależnością do struktur Unii Europejskiej mamy możliwość otrzymania środków z budżetu unijnego. Dzięki temu znacznie prostsze stało się również finansowanie własnej działalności gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy choć stali się szybko świadomi korzyści płynących z dofinansowań, to jednak często napotykają się oni na liczne trudności w uzyskaniu dofinansowania dla swoich działań biznesowych. Zaznaczyć należy również to, że istnieje nadal dość duża grupa biernych przedsiębiorców, którzy mimo posiadania świadomości możliwości uzyskania takiego rodzaju wsparcia nie podejmują działań pozwalających na pozyskanie takich środków. Z pewnością, sytuacja ta wynikać może z niewystarczającego poziomu wiedzy na temat obecnie prowadzonych programów. Przyjrzyjmy się jednemu z nich. Poniżej podstawowe informacje na temat Poddziałania 3.2.1 – Badania na rynek.

Badania na rynek – co to takiego?

Od kilkunastu już lat, w związku z przynależnością do struktur Unii Europejskiej mamy możliwość otrzymania środków z budżetu unijnego

Autor zdjęcia: FootMassagez

Tak, jak wspomniane zostało powyżej, Badania na rynek to Poddziałanie 3.2.1 PO IR. Zasadniczym celem, dla którego organizowany jest konkurs jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Warto tu podkreślić, że działanie to, tak zresztą jak i inne projekty unijne stanowią ogromną szansę dla polskich przedsiębiorców. Stanowić mogą bowiem szansę na pozyskanie dodatkowego źródła finansowania, pozwalającego firmom na realizowanie ich inwestycji znacznie mniej obciążających daną organizację pod względem finansowym.