Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”

Od kilkunastu już lat, w związku z przynależnością do struktur Unii Europejskiej mamy możliwość otrzymania środków z budżetu unijnego. Dzięki temu znacznie prostsze stało się również finansowanie własnej działalności gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy choć stali się szybko świadomi korzyści płynących z dofinansowań, to jednak często napotykają się oni na liczne trudności w uzyskaniu dofinansowania dla swoich działań biznesowych. Zaznaczyć należy również to, że istnieje nadal dość duża grupa biernych przedsiębiorców, którzy mimo posiadania świadomości możliwości uzyskania takiego rodzaju wsparcia nie podejmują działań pozwalających na pozyskanie takich środków. Z pewnością, sytuacja ta wynikać może z niewystarczającego poziomu wiedzy na temat obecnie prowadzonych programów. Przyjrzyjmy się jednemu z nich. Poniżej podstawowe informacje na temat Poddziałania 3.2.1 – Badania na rynek. Cały artykuł →